Маршрути

Може да стигнете до новооткрития търговски център с обществен градски транспорт, автомобил и велосипед с някои от следните маршрути.

Градски транспорт - карта 1

Легенда

11 ДИВОТИНО

12 ЛЮЛИН

23 ДРАГИЧЕВО

24 ГОЛЯМО БУЧИНО

26 БАТАНОВЦИ

28 ВИТАНОВЦИ

Градски транспорт - карта 2

Легенда

18 ЧУЙПЕТЛОВО

(междинни спирки с. Боснек и с. Студена)

19 КРАЛЕВ ДОЛ

Градски транспорт - карта 3

Легенда

1 КАЛКАС

3 КЛЕПАЛО

5 МОГИЛИЧЕ

8 ТЕВА

17 МЕТАЛ

Маршрут с автомобил

Легенда

СОФИЯ-MALL PERNIK

Маршрут с велосипед

Легенда

КВ. ИЗТОК - MALL PERNIK